Субота, 16.11.2019, 03:28 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 17 [13]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Балабанова Наталья Васильевна, Ларіна Дар'я
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. – 2019. - Вип. 17. - C. 79-87

  Балабанова Наталья Васильевна
  кандидат наук з державного управління, доцент, Маріупольський державний університет

  Ларіна Дар'я
  студентка, Маріупольський державний університет

  Сучасні тенденції розвитку зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами азійського регіону

  DOI 10.34079/2226-2822-2019-9-17-79-87

  [ заватажити pdf (663.46 Kb) ]

  С. 79-87

  Анотація
  У статті досліджено практичні аспекти розвитку зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами азійського регіону. На основі системи статистичних показників оцінено структуру, динаміку та ефективність зовнішньоторговельної співпраці країн, визначено напрями підвищення її ефективності.

  Ключові слова: азійський регіон, торговельна співпраця, індекс компліментарності торгівлі, індекс спеціалізації експорту, експорт, імпорт, географічна структура, товарна структура, Asian region, trade cooperation, index of trade complementarity, export specialization index, export, import, geographic structure, commodity structure.

  Список використаної літератури

  1. Association of Southeast Asian Nations [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.asean.org/
  2. Клименко В. І. Щодо окремих питань розвитку економічного співробітництва України та Китаю в сучасних умовах [Електронний ресурс] : аналітична записка / В. І. Клименко // Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://old2.niss.gov.ua/articles/1359/
  3. UnctadStat. United Nations Conference on Trade and Development [Electronic resource]. – Mode of access : https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en
  4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
  5. Погорєлова І. С. Політичні відносини України з державами Східної Азії / І. С. Погорєлова // Персонал. - 2009. — № 4. - С. 20—25
  6. Трофимчук А. П. Зовнішньоторговельне співробітництво України з країнами Східної Азії в умовах глобалізації : дисер. … канд. екон. наук : спец. 08.00.02 / Анна Павлівна Трофимчук; ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2017. – 223 с.
  7. Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі 2017-2021 [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України : офіційний веб-сайт. − Режим доступу: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e6ab10fa-0ad9-4fe4-b8be-32f570693b64&title=EksportnaStrategiiaUkraini-Dorozhnia KartaStrategichnogoRozvitkuTorgivli2017-2021
  8. Yin J. Explosion of Trade Disputes? [Electronic resource] / J. Yin, D. Lee // The Globalization of the Chinese Economy. − Cheltenham : Edward Elgar, 2002. - Mode of access : https://www.elgaronline.com/view/9781840648805.00023.xml


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Балабанова Н. В. Сучасні тенденції розвитку зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами азійського регіону / Н. В. Балабанова, Д. Ларіна // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2019. – Вип. 17. – С. 79-87.

  Harvard Referencing Style
  Balabanova, N. and Larina, D. 2019. Modern trends of development of foreign trade cooperation of Ukraine with the countries of the asian region [Suchasni tendentsii rozvytku zovnishnotorhovelnoho spivrobitnytstva Ukrainy z krainamy aziiskoho rehionu]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 17, s. 79-87.

  Категорія: Випуск 17 | Додав: Marina (11.09.2019)
  Переглядів: 36 | Теги: Asian region, geographic structure, trade cooperation, торговельна співпраця, географічна структура, export specialization index, індекс спеціалізації експорту, export, індекс компліментарності торгівлі, імпорт, import, index of trade complementarity, товарна структура, експорт, азійський регіон | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2019

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz