Субота, 16.11.2019, 03:22 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 17 [13]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Булатова Олена Валеріївна, Зайковський Олег Сергійович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. – 2019. - Вип. 17. - С. 63-71

  Булатова Олена Валеріївна
  доктор економічних наук, професор, Маріупольський державний університет

  Зайковський Олег Сергійович
  аспірант, Маріупольський державний університет

  Глобалізація освітнього простору: основні характеристики та принципи розвитку

  DOI 10.34079/2226-2822-2019-9-17-63-71

  [ заватажити pdf (542.69 Kb) ]

  С. 63-71

  Анотація
  У науковій роботі визначено, що процеси глобалізації вищої школи є об’єктивним результатом дії законів еволюційного розвитку суспільства, мають дискусійний характер, визначаються позитивними та негативними наслідками, викликами та загрозами.
  Доведено, що освіта знаходиться під впливом різноманітних процесів, що відбуваються у політичній, соціальній, культурній, економічній та інших сферах. Виділено та проаналізовано глобальні тенденції, що характеризують характер розвитку сфери вищої світи як суб’єкта глобального освітнього простору.
  Обґрунтовано незворотність глобалізації освітнього простору, що формується у результаті розвитку інтеграційних процесів, які охоплюють різні національні освітні системи. Визначення освітнього простору, як суспільно-економічної моделі, дозволило виділити основні характеристики та принципи розвитку з позицій соціально-географічного, системно-цілісного, локально-постерного підходів. Запропоновано використання інтеграційного підходу у дослідженні освітнього простору.
  Визначено, що структура освітньої сфери як суспільно-економічної моделі має складний багатопрофільний характер, елементи структури освітнього простору (інформаційне середовище, соціальне середовище, інституційне середовище) характеризуються складною системою взаємозв’язків і взаємозалежності. Виділено та надано характеристику основних компонентів сучасного освітнього простору та визначено основні його ознаки – системність, поліструктурність, комплементарність, ієрархічність, просторову та інституційну визначеність, відкритість та динамічність. Доведено, що кожна національна система освіти об’єктивно виступає суб’єктом глобального освітнього простору. Розвиток освітньої системи кожної країни, як суспільно-економічної моделі, характеризується, з одного боку, внутрішніми (національними) особливостями та закономірностями розвитку, а з іншого, на розвиток національних систем безпосередньо впливає зовнішнє середовище, що визначається, в перш за все, глобальними процесами.
  Обґрунтовано, що глобалізація стала викликом для вищої освіти, в якій сучасні університети стають глобальними установами. Визначено, що глобалізація університетської освіти - об’єктивний історичний процес, логіка розвитку якого визначається відповідними етапами, характеристику яких наведено у роботі.

  Ключові слова:глобалізація, освітній простір, вища освіта, глобалізація університетської освіти, глобальний освітній простір, globalization, educational space, higher education, globalization of university education, global education.

  Список використаної літератури

  1. Булатова О. В. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів : моногр. / О. В. Булатова. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 386 с.
  2. Гуткевич С. О. Світовий освітній простір: тенденції та перспективи розвитку в умовах глобалізації : моногр. / С. О. Гуткевич, І. Г. Оніщенко. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 205 с.
  3. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні : моногр. / за заг. ред. А.Ф. Павленка, Л. Л. Антонюк. – Київ : КНЕУ, 2014. – 350 с.
  4. Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : моногр. / за заг. ред. Ф. Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 560 с.
  5. Касярум Н. Освітній простір: становлення поняття / Н. Касярум // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 12. - С. 107-113.
  6. Кримець Л. Стратегії глобального управління науково-освітнім простором у контексті інтернаціоналізації / Л. Кримець // Філософія освіти. - 2015. - № 2. - С. 193-209.
  7. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження : аналітичний звіт. – Київ : Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, 2014. – 144 с.
  8. Освіта як чинник становлення економіки знань : моногр. / Н. Л. Савицька, Н. Г. Ушакова, Т. В. Андросова, І. І. Помінова. – Харків : Монограф, 2017. – 170 с.
  9. ООН [Електронний ресрс]. – Режим доступу : http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
  10. Сіденко В. Зовнішні аспекти макроструктурних зрушень // Макроструктурна політика та ринкова трансформація: досвід Польщі та України / за ред. Я. Кліха, І. Крючкової та В. Сіденка. — К: Вид-во «Заповіт», 2004. – 358 с.
  11. Скотт П. Глобализация и университет / П. Скотт // «Alma Mater». – 2000. – № 4. – С. 3–8.
  12. Суліма Є.М. Розвиток університетської освіти в умовах глобалізації // Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2011 р.). – Маріуполь, 2011. – C. 23-26.
  13. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку : моногр. у 2-х т. / за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. – Київ : КНЕУ, 2006. – Т. 2. – 592 с.
  14. Цимбалару А. Д. Освітній простір: сутність, структура і механізми створення / А. Д. Цимбалару // Український педагогічний журнал. - 2016. - № 1. - С. 41-50.
  15. Чужиков В. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія : моногр. / В. Чужиков. – Київ : КНЕУ, 2008. – 272 с.
  16. Callan H. Internationalization in Europe / H. Callan // The Globalization of Higher Education / ed. by P. Scott. – Buckingham : SRHE and Open University Press, 1998. – Р. 44-57.
  17. Delanty G. Challenging knowledge: the university in the knowledge society / G. Delanty. - Buckingham : Open University Press,. 2001. – 175 р.
  18. Drucker P. F. Knowledge Revolution and E-Commerce [Electronic resource] / P.F. Drucke. - Mode of access : https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1999/10/beyond-the-information-revolution/304658
  19. Global transformations: politics, economics and culture / D. Held, A. McGrew, D.Goldblatt, J. Perraton. – Stanford : Stanford University Press, 1999. – 515 p.
  20. Lasonen J. Reflections on interculturality in relation to education and work / J. Lasonen // Higher Education Policy. - 2005. – Vol. 18, № 4 : Intercultural Learning and Dialogue. – Р. 397-407.
  21. Rhoades G. Backlash Against «Others» [Electronic resource] / G. Rhoades // International Higher Education. – 2017. – № 89 : Spring 2017. - Mode of access : https://ejournals.bc.edu/index.php/ihe/article/view/9830
  22. Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture / R. Robertson. – London : Sage Publications Ltd., 1992. – 188 p.
  23. Robinson W. Theories of Globalization [Electronic resource] / W. Robinson // Blackwell Companion to Globalization / ed. by G. Ritzer. – Oxford : Blackwell, 2007. – P. 125-143. – Mode of access : http://robinson.faculty.soc.ucsb.edu/Assets/pdf/theoriesofglobalization.pdf
  24.Scott P. Essay Review: Universities and the Knowledge Economy / P. Scott // Minerva. – 2005. – Vol. 43, No. 3. - Р. 297–309.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Булатова О. В. Сучасні тенденції розвитку зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами азійського регіону / О. В. Булатова, О. С. Зайковський // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2019. – Вип. 17. – С. 63-71

  Harvard Referencing Style
  Bulatova, О. and Zaikovsky, O. 2019. Globalization of educational space: main characteristics and principles of development [Hlobalizatsiia osvitnoho prostoru: osnovni kharakterystyky ta pryntsypy rozvytku]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 17, s. 63-71.

  Категорія: Випуск 17 | Додав: Marina (12.09.2019)
  Переглядів: 46 | Теги: глобальний освітній простір, освітній простір, globalization of university educati, глобалізація, глобалізація університетської освіт, вища освіта, higher education, global education, Globalization, educational space | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2019

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz