Субота, 16.11.2019, 04:35 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 17 [13]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Марена Тетяна Василівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. – 2019. - Вип. 17. - С. 48-55

  Марена Тетяна Василівна
  кандидат економічних наук, доцент, Маріупольський державний університет

  Міжнародні фінансові центри та глобальні (світові) міста: сутнісний взаємозв’язок та співвідношення категорій

  DOI 10.34079/2226-2822-2019-9-17-48-55

  [ заватажити pdf (584.88 Kb) ]

  С. 48-55

  Анотація
  Статтю присвячено оцінці сутнісного співвідношення понять мегаполісу, світового міста, глобального міста та міжнародного фінансового центру і обґрунтуванню на цій основі діалектичного взаємозв’язку між зазначеними економічними категоріями. Встановлено, що теоретичні дослідження міжнародних фінансових центрів тісно пов’язані з вивченням різних категорій міст світового значення. Досліджено наукові підходи до визначення змісту і головних ознак категорії «міжнародний фінансовий центр» та трактування понять, якими позначаються важливі для світової економіки міста («мегаполіс», «світове місто», «глобальне місто»). Доведено, що міжнародний фінансовий центр не обов’язково має формуватися на базі мегаполісу, для якого мають значення розмір території та чисельність населення, або світового міста, для якого важливим є вдале географічне розташування. Ідентифіковано фінансову складову у визначенні поняття глобального міста. Обґрунтовано наявність тісної сутнісної кореляції між поняттями глобального міста та міжнародного фінансового центру. Визначено, що будь-яке глобальне місто одночасно виступає міжнародним фінансовим центром, значення якого обумовлюється не розмірами або географічним положенням, а його роллю стратегічного пункту концентрації функцій управління та контролю, що характеризується високим рівнем інтернаціоналізації діяльності і спеціалізується на наданні високопрофесійних бізнес-послуг, у тому числі у сфері фінансів.

  Ключові слова: мегаполіс, світове місто, глобальне місто, міжнародний фінансовий центр, фінансовий капітал, фінансові послуги, транскордонні фінансові потоки, metropolis, world city, global city, international financial center, financial capital, financial services, cross-border financial flows.

  Список використаної літератури

  1. Антонюк Б. О. Конкурентний статус світових мегаполісів / Б. О. Антонюк // International scientific journal. - 2015. - № 8. - С. 86-92.
  2. Воронін І. М. Формування глобальних міст як результат впливу процесів глобалізації й інформатизації на систему розселення / І. М. Воронін // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: География. –2009. – Т. 22(61), № 2. – С. 167-172.
  3. Ліфанова М. І. Міжнародні фінансові центри: поняття, умови та стадії формування / М. І. Ліфанова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 17. - С. 21-24.
  4. Моисеев С. Р. Что нам стоит финансовый центр построить? / С. Р. Моисеев // Рынок ценных бумаг. – 2008. – № 10. – С. 46–51.
  5. Німченко Н. С. Методичні аспекти концепції глобального міста / Н. С. Німченко // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. - 2014. - Т. 22, Вип. 8(2). - С. 197-202.
  6. Пирог О. В. Концептуальні засади глобальних міст: наукові підходи до визначення сутності / О. В. Пирог, Я. С. Максимчук // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Світове господарство і міжнародні економічні відносини. - 2017. - Т. 25, Вип. 9. - С. 59-69.
  7. Скавронська І. Світові й глобальні міста: подібності та відмінності / І. Скавронська // Схід. - 2014. - № 4. - С. 61-65.
  8. Слука Н. А. Эволюция концепции «мировых городов» [Электронный ресурс] / Н. А. Слука // Региональные исследования. – 2005. – № 3. – С. 19–37.– Режим доступа : http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0343/analit01.php
  9. Ухналь Н.М. Особливості розвитку міжнародних фінансових центрів в умовах глобалізації фінансової системи / Н. М. Ухналь // Наукові праці НДФІ. - 2015. - Вип. 2. - С. 17-32.
  10. Федотова М. С. Роль мегаполисов в современной мировой экономике [Электронный ресурс] / М. С. Федотова // Молодой ученый. – 2016. - № 24. – С. 244-247. – Режим доступа : https://moluch.ru/archive/128/35600/
  11. Хватов Ю. Ю. Сравнительный анализ рейтингов конкурентоспособности глобальных городов / Ю. Ю. Хватов // Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 195–202.
  12. Beaverstock J. V. A Roster of World Cities / J. V. Beaverstock, R. G. Smith, P. J. Taylor // Cities. - 1999. – Vol. 16, Issue 6. – P. 445-458.
  13. Castells M. Technopolies of the world. The making of 21st century industrial complexes / M. Castells, P. Hall. – London, New York : Routledge, 1994. – 288 р.
  14. Financial Centre [Electronic resource] // Cambridge Dictionary. - Mode of access : http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/ financial-centre
  15. Friedmann J. The World City Hypothesis / J. Friedmann // Development and Change. – 1986. – Vol. 17, Issue 1. – P. 69-83.
  16. Geddes P. Cities in Evolution / P. Geddes. – London : Williams & Norgate, 1915. – 446 р.
  17. Globalizing Cities: A New Spatial Order? / eds. by P. Marcuse, R. Van Kempen. – London; Cambridge : Wiley-Blackwell, 2000. – 340 р.
  18. Gottmann J. Megalopolis. The Urbanized Northeastern seaboard of the United States / J. Gottmann. – New York : The Twentieth Century Fund, 1961. – 810 р.
  19. Gottmann J. Since Megalopolis. The Urban Writings of Jean Gottmann / J. Gottmann, R. A. Harper. – Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 1989. – 294 p.
  20. Hall P. The World Cities / P. Hall. – 3rd ed. - London : Weidenfeld and Nicolson., 1984. – 276 р.
  21. Hall P. Globalization and the World Cities / P. Hall // UNU/IAS Working Paper. – 1996. - № 12. – 19 р.
  22. Judis J. B. The Emerging Democratic Majority / J. B. Judis, R. Teixeira. - New York : Scribner, 2002. – 240 р.
  23. Mumford L. The Culture of Cities / L. Mumford. – New York : Harcourt, Brace & World, 1938. – 586 р.
  24. Sassen S. The Global City: Introducing a Concept / S. Sassen // Brown Journal of World Affai. – 2005. – Vol. XI, Issue 2. – Р.27-43.
  25. Sassen S. The Global City: New York, London / S. Sassen. – 2nd ed. - Princeton : Princeton University Press, 2001. – 312 р.
  26. Spengler O. The Decline of the West / O. Spengler. – 2nd ed. - New York : Alfred A. Knopf. 1926. – 443 р.
  27. Taylor P. J. Specification of the World City Network / P.J. Taylor // Geographical Analysis. – 2001. – Vol. 33, Issue 2. – Р. 181-194.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Марена Т. Міжнародні фінансові центри та глобальні (світові) міста: сутнісний взаємозв’язок та співвідношення категорій / Т. Марена // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2019. – Вип. 17. – С. 48-55.

  Harvard Referencing Style
  Marena, T. 2019. International financial centers and global (world) cities: essential relationship and correlation between categories [Mizhnarodni finansovi tsentry ta hlobalni (svitovi) mista: sutnisnyi vzaiemozviazok ta spivvidnoshennia katehorii]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 17, s. 48-55.

  Категорія: Випуск 17 | Додав: Marina (13.09.2019)
  Переглядів: 43 | Теги: international financial center, транскордонні фінансові потоки, мегаполіс, financial capital, cross-border financial flows, фінансові послуги, financial services, metropolis, міжнародний фінансовий центр, глобальне місто, global city, світове місто, world city, фінансовий капітал | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2019

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz