Вівторок, 28.01.2020, 19:19 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 17 [13]
Випуск 18 [11]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Балабаниць Анжеліка Володимірівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. – 2019. - Вип. 18. - C. 32-42

  Балабаниць Анжеліка Володимірівна
  доктор економічних наук, професор, Маріупольський державний університет

  Управління конкурентоспроможністю туристичної індустрії України на міжнародному ринку туристичних послуг

  DOI 10.34079/2226-2822-2019-9-18-32-42

  [ заватажити pdf (512.66 Kb) ]

  C. 32-42

  Анотація
  В роботі обгрунтовано рівневий підхід до управління конкурентоспроможністю туристичної індустрії на міжнародному ринку туристичних послуг, який відбиває багатоцільовий характер і багатовекторність синергійного управлінського впливу на чотирьох рівнях: державний рівень, регіональний рівень, рівень підприємства, рівень продукту. Визначено цільові настанови управлінського впливу та обгрунтовано методичний інструментарій для кожного з управлінських рівнів.

  Ключові слова:міжнародний ринок туристичних послуг, конкурентоспроможність туристичної індустрії, конкурентоспроможність туристичного підприємства, конкурентоспроможність туристичного продукту, рівневий підхід до управління конкурентоспроможністю, International market of tourism services, competitiveness of a tourism industry, competitiveness of a tourism enterprise, competitiveness of a tourism product, level approach to competitiveness management.

  Список використаної літератури

  1. Андрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике / В. Андрианов // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. - № 3. – С. 47-52.
  2. Бабіна Н. І. Аналіз рейтингу конкурентоспроможності країн у галузі міжнародного туризму [Електронний ресурс] / Н. І. Бабіна // Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. - Вип. 3. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/326-babina-n-ianaliz-rejtingu-konkurentospromozhnosti-krajin-u-galuzi-mizhnarodnogo-turizmu
  3. Бартошук О. В. Моделі розвитку індустрії туризму (зарубіжний досвід) / О. В. Бартошук // Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 2. – С. 62-68.
  4. Браймер К. Основы управления предприятиями и организациями индустрии гостеприимства / К. Браймер // Alma mater: Вестник высшей школы. – 2013. – № 6. – С. 40-47.
  5. Волошенко В. Механізми державного управління конкурентоспроможністю туристичної галузі в сучасній Україні [Електронний ресурс] / В. Волошенко // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2014. Вип.1. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2014_1_6
  6. Дубик В. Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції / В. Я. Дубик, О. Б. Осідач // Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип. 26.2. - С. 64-69.
  7. Капустина Л. М. Конкурентоспособность стран на мировом рынке туристских услуг : моногр. / Л. М. Капустина, В. В. Вязовская. - Екатеринбург : Уральский гос. экономический ун-т, 2017. - 166 с.
  8. Колосінська М. І. Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України [Електронний ресурс] / М. І. Колосінська // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 185-193. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2012_2_23
  9. Мігущенко Ю. В. Методика оцінки конкурентоспроможності туристичної сфери України [Електронний ресурс] / Ю. В. Мігушенко // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_39
  10. Смирнов Є. В. Стратегічні імперативи розвитку туристичної галузі України / Є. В. Смирнов, О. П. Смирнова // Економіка та держава. - 2016. - № 8. - С. 28-34.
  11. Смирнов І. Г. Визначення рівня конкурентоспроможності країн світу в туризмі: сучасні підходи / І. Г. Смирнов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2015. - № 5-6. - С. 37–49.
  12. Степаненко Н. О. Розвиток туристичної діяльності України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Н. О. Степаненко // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». - 2017. - № 10. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3107
  13. UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416226
  14. Travel & Tourism Economic Impact, 2018. Ukraine [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economicimpact-research/countries-2018/ukraine2018.pdf
  15. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourismcompetitiveness-report-2017
  16. International Tourism Highlights, 2019 Editionhttp [Electronic resource]. – Mode of access : https:// www. tourlib.net/wto/WTO_highlights_2019.pdf


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Балабаниць А. В. Управління конкурентоспроможністю туристичної індустрії України на міжнародному ринку туристичних послуг/ А. В. Балабаниць // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2019. – Вип. 18. – С. 32-42.

  Harvard Referencing Style
  Balabanyts, A. 2019. Management of Ukraine's tourism industry competitiveness in international market of tourism services [Upravlinnia konkurentospromozhnistiu turystychnoi industrii Ukrainy na mizhnarodnomu rynku turystychnykh posluh]. Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 18, s. 32-42.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (13.12.2019)
  Переглядів: 29 | Теги: конкурентоспроможність туристичного, конкурентоспроможність туристичного, міжнародний ринок туристичних послу, рівневий підхід до управління конку, International market of tourism ser, конкурентоспроможність туристичної | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz