Вівторок, 28.01.2020, 17:54 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 17 [13]
Випуск 18 [11]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Борзенко Олена Олександрівна, Глазова Анна Богданівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. – 2019. - Вип. 18. - С. 14-23

  Борзенко Олена Олександрівна
  доктор економічних наук, професор, завідувач сектором міжнародних фінансових досліджень, Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України

  Глазова Анна Богданівна
  науковий співробітник сектору міжнародних фінанасових досліджень, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

  Спільні та відмінні риси цифровізації та віртуалізації світового фінансового ринку

  DOI 10.34079/2226-2822-2019-9-18-14-23

  [ заватажити pdf (481.54 Kb) ]

  С. 14-23

  Анотація
  У статті проаналізовані теоретико-методологічні особливості цифровізації та віртуалізації фінансового ринку. Визначено основні їх спільні та відмінні риси. Структуровано явище віртуалізації світового фінансового ринку за формою, а також проаналізовано економічний аспект цифровізації та віртуалізації фінансового ринку. Досліджено концептуальні основи віртуалізації світового фінансово ринку та удосконалено понятійно-категоріальний апарат фінансового ринку з урахуванням віртуалізації.

  Ключові слова: віртуалізація, цифровізація, фінансовий ринок, глобалізація, віртуалізація світового фінансового ринку, virtualization, digitalization, global financial market, globalization.

  Список використаної літератури

  1. Levitt T. The globalization of markets [Electronic resource] / T. Levitt // Harvard Business Review. – 1983. – Vol. 25, Issue 3. - Mode of access : https://web.archive.org/web/20091229120942/http://www.vuw.ac.nz/~caplabtb/m302w07/Levitt.pdf
  2. Геєць В. М. Характер перехідних процесів до економіки знань / В. М. Геєць // Економіка України. – 2004. – № 4. - С. 4–14.
  3. Лук`яненко Д. Глобальні фінансові дисбаланси та їх макроекономічні наслідки / Д. Лук`яненко, А. Поручник, В. Столярчук // Журнал європейської економіки. – 2010. – Т. 9, № 1. – С. 73–92.
  4. Плотніков О. В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях : навч. посіб. / О. В. Плотніков. – Київ : Кондор, 2008. – 251 с.
  5. Сиденко В. Р. Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель / В. Р. Сиденко. – Киев : Феникс, 2008. – Т. 1 : Глобализация и экономическое развитие. - 376 с.
  6. Globalization: Threats or Opportunity [Electronic resource] // International Monetary Fund. – Mode of access : https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200to.htm
  7. Бакаева В. В. Управление конкурентным преимуществом в розничной торговле : моногр. / В. В. Бакаева, Н. Л. Рогалева, Н. А. Щетинина. – Петропавловск-Камчатский : Изд-во КамчатГТУ, 2013. - 164 с..
  8. Власов В. І. Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії / В. І. Власов. – Київ : ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2011. – Т. 1 : Історичні аспекти науки глобалістики. - 530 с.
  9. Гарькуша М. С. Электронные деньги как феномен виртуальной экономики: функции и способы институционализации : дис. канд. ек. наук : спец. 08.00.01 / Марина Степановна Гарькуша; Юж. федер. ун-т. - Краснодар, 2010. - 147 с.
  10. Кругова Е. Ю. Становление новой экономики в России : детерминирующая роль виртуализации денег : автореф. дис. ... канд. эк. наук : спец. 08.00.00 / Екатерина Юрьевна Кругова; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. - Тамбов, 2012. - 551 с.
  11. Gaddy G. G. Beyond a Bailout: Time to Face Reality about Russia's Virtual Economy [Electronic resource] / G. G. Gaddy, B. M. Ickes. – Washington : Brookings Institution Press, 1998. – Mode of access : https://www.semanticscholar.org/paper/Beyond-a-Bailout%3A-Time-to-Face-Reality-about-Gaddy-Ickes/2e7a0c7e2f97aa03f0d2509fc0f1856e42adf37d
  12. Вотинцева Л. И. Виртуализация экономики как фактор развития новых форм финансового посредничества [Электронный ресурс] / Л. И. Вотинцева, Л. П. Дроздовская, Ю. В. Рожков // Экономика и предпринимательство. – 2012. – № 3. – С. 75-81. - Режим доступа : http://www.fin-econ.ru/works/dr_vo_ro.pdf
  13. Virtual [Electronic resource] // Lexico.com. - Mode of access : https://en.oxforddictionaries.com/definition/virtual
  14. Virtual [Electronic resource] // Cambridge Dictionary. – Mode of access : https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/virtual
  15. Поняття "Інформац́ійні технол́огії" [Електронний ресурс] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
  16. Юрчук Г. В. Розвиток фінансових послуг на основі систем електронного бізнесу : автореф. дис. … канд. ек. наук : спец. 08.04.01 / Галина Володимирівна Юрчук ; Українська академія банківської справи. – Суми, 2003. – 20 с.
  17. Кривуца В. Г. Основи інфокомунікацій : навч. посіб. для 11 кл. / В. Г. Кривуца, Л. Н. Беркман, В. В. Лапінський; за ред. В. Г. Кривуци. – Київ : ДУІКТ, 2011.— 276 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Борзенко О. О. Спільні та відмінні риси цифровізації та віртуалізації світового фінансового ринку /О. О. Борзенко, А. Б. Глазова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2019. – Вип. 18. – С. 14-23.

  Harvard Referencing Style
  Borzenko, O. and Glazova, A. 2019. Common and different featurtes of digitalization and virtualization of the world financial market [Spilni ta vidminni rysy tsyfrovizatsii ta virtualizatsii svitovoho finansovoho rynku]. Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 18, s. 14-23.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (14.12.2019)
  Переглядів: 21 | Теги: Virtualization, Globalization, digitalization, віртуалізація, global financial market, глобалізація, цифровізація, віртуалізація світового фінансового, фінансовий ринок | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz