Вівторок, 28.01.2020, 19:12 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 17 [13]
Випуск 18 [11]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Грибіненко Ольга Миколаївна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. – 2019. - Вип. 18. - С. 51-61

  Грибіненко Ольга Миколаївна
  кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

  Екологічна складова міжнародної економічної безпеки

  DOI 10.34079/2226-2822-2019-9-18-51-61

  [ заватажити pdf (409.78 Kb) ]

  С. 51-61

  Анотація
  Зростаюча роль впливу неекономічних факторів на розвиток світового господарства призвела до необхідності формування нової парадигми міжнародної економічної безпеки. В умовах реалізації концепції сталого розвитку доцільним є дослідження соціальної та екологічної складової міжнародної економічної безпеки.
  В статті досліджено концептуальне підґрунтя та визначено роль екологічного фактору у формуванні міжнародної економічної безпеки. Розглянуто концепції сталого розвитку: «суворої стійкості», «слабкої стійкості», «критичної стійкості» та сучасні цілі ХХІ століття. Доведено, що більшість стратегій соціально-економічного розвитку країн враховують цілі сталого розвитку й ґрунтуються на трьох важливих імперативах: соціальному, економічному та екологічному. Синтезовано зміст еколого-економічної безпеки в умовах сталого розвитку за рахунок визначення її загроз, показників оцінки, рівнів та факторів впливу.
  Досліджено основні виміри (демографічний, інфраструктурний, інституційний, галузевий, екологічний, енергетичний) сучасної парадигми міжнародної економічної безпеки, що базуються на принципах та цілях концепції сталого розвитку.
  Визначено, що еколого-економічна безпека є невід’ємною складовою міжнародної економічної безпеки та має визначатися, як стан захищеності соціальних, економічних і екологічних інтересів територій, країн, суспільства та особистості від загроз, що виходять від дії деструктивних природних сил, технічних систем і виробництв, з характерними для його забезпечення формами і методами передбачення небезпечних ситуацій, що дозволяють виходити з них з найменшими для природного середовища, економіки і здоров'я людей наслідками.

  Ключові слова: сталий розвиток, імперативи сталого розвитку, міжнародна економічна безпека, еколого-економічна безпека, sustainable development, sustainable development imperatives, international economic security, ecological and economic security.

  Список використаної літератури

  1. Nagan W. B. Toward a New Theory of Sustainable Development: Drawing on Insights from Developments in Modern Legal Theory [Electronic resource] / W. B. Nagan, G. Hammer, M. Akhmetkaliyeva // Cadmus. - 2017. - Vol. 3 Issue 2. – P. 45-57. – Mode of access : https://www.cadmusjournal.org/article/volume-3/issue-2/toward-new-theory-sustainable-development
  2. Развитие и международное экономическое сотрудничество: проблемы окружающей среды [Электронный ресурс] : доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития : записка генерального секретаря // Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. – 1987. – 4 августа. – Режим доступа : https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf
  3. The Necessary Revolution: Working Together to Create a Sustainable World [Electronic resource] / P. Senge et al. - New York : Broadway Books, 2010. - 406 p. - Mode of access : https://www.penguinrandomhouse.com/books/163986/the-necessary-revolution-by-peter-senge-bryan-smith-nina-kruschwitz-joe-laur-sara-schley/
  4. Marien M. Greening Capitalism, Quietly: Seven Types of Organizations Driving the “Necessary Revolution” [Electronic resource] / M. Marien, M. Sales // Cadmus. - 2017. – Vol. 3, Issue 2. – P. 150-166. - Mode of access : http://www.cadmusjournal.org/article/volume-3/issue-2/greening-capitalism-quietly
  5. Дубель В. М. Теоретичні основи проблеми еколого-економічної безпеки / В. М. Дубель // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. - 2010. - Ч. 1. - С. 223–226.
  6. Древаль О. Ю. Проблеми управління економічним потенціалом регіону з урахуванням вимог еколого-економічної безпеки / О. Ю. Древаль, І. В. Грищенко // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Економіка. — 2011. — №1. — С. 21-26.
  7. Михаліцька Н. Я. Еколого-економічна безпека як складова системи національної безпеки / Н. Я. Михаліцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2012. - Вип. 2. - С. 107-119.
  8. Пахомова Н. В. Экономика природопользования и экологический менеджмент / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер. - Санкт-Петербург : Изд-во СПГУ, 1999. - 196 с.
  9. Цілі сталого розвитку 2016-2030 [Електронний ресурс] // Представництво ООН в Україні. - Режим доступу : http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
  10. Sustainable development goals [Electronic resource] // Sustainable Development Goals. - Mode of access : https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
  11. Костюченко В. Н. Эколого-экономическая безопасность в контексте национального суверенитета Украины [Електронний ресурс] / В. Н. Костюченко, А. В. Бохан // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 1. – С. 260-265. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/2822
  12. Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики : моногр. / ред. кол. М. Шмидт. – Днепропетровск : Коттбус, 2015. - 430 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Грибіненко О. М. Екологічна складова міжнародної економічної безпеки / О. М. Грибіненко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2019. – Вип. 18. – С. 51-61.

  Harvard Referencing Style
  Hrybinenko, O. 019. Environmental component of international economic security [Ekolohichna skladova mizhnarodnoi ekonomichnoi bezpeky]. Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 18, s. 51-61.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (12.12.2019)
  Переглядів: 20 | Теги: international economic security, еколого-економічна безпека, міжнародна економічна безпека, sustainable development imperatives, sustainable development, сталий розвиток, імперативи сталого розвитку, ecological and economic security | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz