П`ятниця, 02.06.2023, 19:42 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 21 [10]
Випуск 22 [9]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Кесі М., Павлище Д., Навольська Н., Морозовська Л., Апостолюк О.
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2021. – Вип. 21.

  Кесі М.
  доктор філософії
  Університет економіки в Бидгощі (Польща)
  [email protected]

  Павлище Д.
  доктор філософії
  Голова ґміни Громадка (Польща)
  [email protected]

  Навольська Н.
  кандидат економічних наук, доцент
  Західноукраїнський національний університет
  [email protected]

  Морозовська Л.
  кандидат економічних наук
  Західноукраїнський національний університет
  [email protected]

  Апостолюк О.
  кандидат економічних наук
  Західноукраїнський національний університет
  [email protected]

  Менеджер в сімейній фірмі

  DOI 10.34079/2226-2822-2021-11-21-12-25

  [ download pdf ]

  С.12-25

  Анотація
  Управління являє цю галузь науки, в якому теоретичні роздуми чергуються з практичними доведеннями. У управлінні незмінним станом, яке ми зазнаємо є його змінність. Ми можемо прийняти парадигму, що пізнавальне оточення, в якому ми функціонуємо, ми діємо у безперервний спосіб змінюється, піддається змінам, часто коливання, що визначаються як, в оточенні, являє це синонім нестійкості стану. Єдиний сумнів являє, чи зміни стаються в регулярний спосіб чи також ні. Проте ми можемо бути одного певні, що завтрашній день буде інший від сьогоднішнього дня а що лише в довшому проміжку часу. У такому світлі сприймання запитів компетентних менеджерів сімейних фірм народжує труднощі з огляду на врахування постійної змінної. У роздумах врахованим буде поділ компетенції згідно з Katz'a на трьох організаційних сходинах при заснуванні стану VUCA (Katz, 1974).

  Ключові слова:сімейна фірма, управління компетенціями, менеджер, компетенції менеджера, family firm, competence management, manager, manager competences

  Бібліографічний список

  Adamik, A. i Bednarska-Wnuk, I., 2014. Luka kompetencyjna a kompetencje kierownicze w MSP. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 13, s.63–77.

  Adamik, A., 2011. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii i praktyce. W: A. Adamik, red. Shaping the competitiveness and competitive advantage of small and medium-sized enterprises. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, pp.15-30.

  aleBank, 2019. Firm rodzinne generują ponad 70 proc. światowego PKB. Jak zaplanować rozwój przedsiębiorstwa? aleBank.pl, [online] 22 październik. Available at: <https://alebank.pl/firm-rodzinne-generuja-ponad-70-proc-swiatowego-pkb-jak-zaplanowac-rozwoj-przedsiebiorstwa/> [Dostęp dnia 10 Październik 2021].

  Borkowska, S., 2012. Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie. Warszawa: Wolters Kluwer.

  Ciszewska-Mlinaric, M., Mlinaric, F. i Obłój, K., 2011. Zdolność relacyjna, kompetencji organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich firm słoweńskich. Master of Business Administration, 19(4), s.23–35.

  Czapla, T., 2011. Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Gallo, M.A. and Kenyon-Rouvinez, D., 2005. The Importance of Family and Business Governance. In: D. Kenyon-Rouvinez and J.L. Ward, eds. Family Business Key Issues. New York: Palgrave MacMillan, ss. 45-57.

  Gierszewski, L., 2020. Jeden z najbogatszych Polaków opowiada o kulisach rodzinnego konfliktu, który zatrząsł firmą. Forbes, [online] Sierpień 3. Available at: <https://www.forbes.pl/biznes/leszek-gierszewski-prezes-druteksu-o-rodzinnym-konflikcie/w97m18x> [Dostęp dnia 10 Październik 2020].

  Gołębiewski, T., 2020. Tadeusz Gołębiewski zastawił swój majątek, by ratować hotele i miejsca pracy. Forbes, [online] Móc 3. Available at: <https://www.forbes.pl/biznes/hotele-golebiewski-w-czasie-koronawirusa-tadeusz-golebiewski-zastawil-majatek-by/dbnw4vj> [Dostęp dnia 10 Październik 2020].

  Graves, C.R., 2006. Venturing beyond the backyard: An examination of the internationalization process of Austrian small-domatium-sized family-own manufacturing company. Ph.D. Dissertation. The University of Adelaide.

  Jeżak, J., Popczyk, W. i Winnicka-Popczyk, A., 2004. Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Warszawa: Difin.

  Jurek, P., 2012. Metody pomiaru kompetencji zawodowych. Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego, 54.

  Katz, R.L., 1974. Skills of an Effective Administrator. Harvard Business Review, 52(5), pp.90–102.

  Kowal, J. i Kowal, M., 2020. Kompetencje. Encyklopedia Zarządzania. [online] Available at: <https://mfiles.pl/pl/index.php/Kompetencje> [Dostęp dnia 10 Październik 2020].

  Kowalewska, A., red., 2009. Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Lipiec, J., 2011. Konstytucja Firmy Rodzinnej Roleski jako przykład pierwszego rodzinnego nadzoru właścicielskiego w Polsce. W: A. Marjański, red. Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju. Zarządzanie rozwojem i zmianą. Łódź Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, s.34-43.

  Masny-Dawidowicz, M., 2014. Biznes przy rodzinnym stole. W: A. Marjański, M. R. C. Loera. Firmy Rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. Łodź: Wydawnictwo SAN, s.69-78.

  McAllister, D.J., 1995. Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38(1), pp.24-59. DOI: https://doi.org/10.5465/256727

  Menedżeryzm, 2020. Encyklopedia Zarządzania. [online] Available at: <https://mfiles.pl/pl/index.php/Menedżeryzm> [Dostęp dnia 10 Październik 2020].

  Pocztowski, A., 2003. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne.

  Popczyk, W., 2011. Potencjał kreowania wartości w publicznych przedsiębiorstwach rodzinnych. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 46, s.595-608.

  Przedsiębiorstwa rodzinne w liczbach, 2020. Magazyn Family Business. [online] Available at: <http://familybusiness.ibrpolska.pl/przedsiebiorstwa-rodzinne-liczbach/> [Dostęp dnia 10 Październik 2021].

  Sewastianik, B., 2014. Tajemniczy składnik sukcesu - zaangażowanie pracownika. W: Cz. Szmidt, red. Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa: Poltex, s.232-246.

  Sidor-Rządkowska, M., 2013. Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Warszawa: Wolters Kluwer.

  Stradomski, M., 2013. Ciemne strony firmy rodzinnej. W: A. Marjański, B. Piasecki, red. Firmy Rodzinne – wyzwania globalne i lokalne. Łódź, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Część II, s.11-20.

  Sułkowski, Ł. i Marjański, A., 2009. Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń. Warszawa: Poltex.

  Sułkowski, Ł. i Marjański, A., 2017. Firmy rodzinne – rozwój teorii i praktyki zarządzania. Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.

  Tubbs, S.L. and Schulz, E., 2006. Exploring a Taxonomy of Global leadership Competencies and Meta-competencies. The Journal of American Academy of Business, 8(2), pp.29-34.

  Więcek-Janka, E. i Lewandowska, A., 2017. Model pięciu poziomów definiowania przedsiębiorstw rodzinnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(6), cz.2, s.159-176.

  Więcek-Janka, E., 2016. Przegląd typologii przedsiębiorstw rodzinnych. Marketing i Zarządzanie, 2(43), s.167-179. DOI: 10.18276/miz.2016.43-14

  Winnicka-Popczyk, A., 2002. Specyfika zarządzania firmą rodzinną. W: J. Hołubiec, red. Współczesne problemy zarządzania. Łowicz: Wydawnictwo Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej, s. 201.

  Woodruffe, C. i Biliński, W., 2003. Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Кесі М. Менеджер в сімейній фірмі / М. Кесі, Д. Павлище, Н. Навольська, Л. Морозовська // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка. – 2021. – Вип. 21. – С. 12-25.

  Harvard Referencing Style
  Kęsy, M., Pawliszczy D., Navolska, N., Morozovska, L. and Apostolyuk, O., 2021. Menedzher v simeinii firmi [Manager in a Family Firm]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 21, pp. 12-25.

  Категорія: Випуск 21 | Додав: Marina (05.06.2021)
  Переглядів: 267 | Теги: competence management, Manager, сімейна фірма, family firm, компетенції менеджера, менеджер, управління компетенціями, manager competences | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz