П`ятниця, 02.06.2023, 21:32 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 23 [9]
Випуск 24 (2022) [2]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Булатова О. В., Федоров Е. В.
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2022. – Вип. 23.

  Булатова Олена Валеріївна
  перший проректор, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.
  Маріупольський державний університет (м. Маріуполь).
  E-mail: [email protected]
  ORCID: 0000-0001-7938-7874

  Федоров Едуард Володимирович
  аспірант кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.
  Маріупольський державний університет (м. Маріуполь).
  ORCID: 0000-0002-1397-1522

  Виклики, загрози та ризики формування національної економічної безпеки: глобальний та національний рівень

  DOI 10.34079/2226-2822-2022-12-23-52-65

  [ download pdf ]

  С. 52-65

  Анотація
  У статті проведено аналіз сучасних підходів вчених до визначення сутності таких категорій як «виклик», «загроза», «ризик» у контексті формування національної економічної безпеки.
  Автором побудовано площину взаємодії складної мережі подій у безпековому середовищі на основі взаємозв’язків, що формуються у глобальному середовищі. Проаналізовано глобальні ризики з точки зору їх основних характерних ознак (за рівнями виникнення та поширення, за групами, за імовірністю настання; за часом існування; за ступенем запобігання та/або подоланням негативних наслідків).
  Автором обґрунтовано, що виклики, загрози та ризики економічної безпеки є взаємопов’язаними, взаємо обумовлюючими складниками національного безпекового середовища, які за умов всеохоплюючої глобалізації складно розподілити за рівнями (глобальний або національний), вони мають скоріше комплексний характер. Незважаючи на локальний характер виникнення викликів, загроз та ризиків вони не можуть розглядатися урядами державу ізольовано і потребують переважно тісної міжнародної співпраці.

  Ключові слова: виклик, ризик, загроза, економічна безпека, глобалізація

  Бібліографічний список

  Бодрук, О. С., 2001. Структура воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти. Київ : НІПМБ.

  Бусел, В. Т. (уклад. і голов. ред.), 2005. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун».

  Власюк, О. С., 2016. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики. Київ : НІСД.

  Жаліло, Я. А., 2003. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика. Київ: НІСД.

  Ляшенко, О. М., 2011. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля.

  Мунтіян, В. І., 1999. Економічна безпека України. Київ: КВІЦ

  Парахонський, Б. О., Яворська, Г. М. та Резнікова, О. А., 2013. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України: Аналітична доповідь. В: Кононенко, К. А. (ред.). Київ: НІСД.

  Різник, Н. С., 2007. Теоретичні засади формування системи діагностики економічної безпеки банку. Харків : ХНТУСГ.

  Шайдоров, О. І., 2011. Економічна безпека в системі національної безпеки. Університетські наукові записки, 4, рр. 395–400.

  Юськів, Х. В., 2016. Нові виклики та загрози для системи національної безпеки держави в умовах трансформації системи міжнародних відносин на глобальному та регіональному рівнях: теоретико-методологічні та прикладні аспекти [online] Доступно : <https://www.researchgate.net/publication/343007211_Novi_vikliki_ta_zagrozi_dla_sistemi_nacionalnoi_bezpeki_derzavi_v_umovah_transformacii_sistemi_miznarodnih_vidnosin_na_globalnomu_ta_regionalnomu_rivnah_teoretiko-metodologicni_ta_prikladni_aspekti> [дата звернення 4 квітня 2022].

  Anderson, B., 1983. Imagined communities reflections on the origin and spread of nationalism. London: (Verso).

  Buzan, B., 1983. People, States & Fear: The National Security Problem in International Relations. Brighton: Wheatsheaf books ltd.

  Buzan, B., Waever O., and Jaap de Wilde, 1998. Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

  Gellner, E., 1983. Nations and nationalism. Oxford: Blackwell.

  Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., and Perraton, J., 1999. Global Transformations, Politics, Economics and Culture. Cambridge: Polity Press.

  Hobsbawm, E. and Ranger, T., 1992. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

  Hooghe, L. and Marks, G., 2001. Multi-level governance and European integration. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

  Hurrell, A., 2007. On Global Order: Power, Values, and the Constitution of International Society. Oxford: Oxford University Press.

  McSweeney, B., 2009. Dynamic Diversity: Variety and Variation Within Countries. Organization Studies. 30(9), p. 933–957.

  Migliaccio, A., 2022. These Are the Biggest Risks the World Faces in Next 10 Years. Bloomberg. [online]. Аvailable at: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-11/confidence-in-faster-global-recovery-in-short-supply-wef-finds> (Accessed 4 March 2022).

  Van Langenhove, L., 2011. Building regions: the regionalization of the world order. Farnham: Ashgate Publishing Limited.

  White House, 2021. Interim National Security Strategic Guidance [online]. Available at : <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf> (Accessed 4 April 2022).

  Williams, P. D., 2008. Security Studies: An Introduction. London: Routledge.

  World Economic Forum, 2021. The Global Risks Report 2021. 16th Edition. [online]. Аvailable at: <https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf> (Accessed 4 March 2022).

  World Economic Forum, 2022. Global Risks Reports 2022. 17th Edition. [online]. Аvailable at: <https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2021-2022> (Accessed 4 April 2022).

  MarshMCLennan, 2021. Global Risks 2021: Fractured Future, [online] Аvailable at: <https://www.marsh.com/cz/en/risks/global-risk/insights/global-risks-2021-fractured-future.html > (Accessed 4 April 2022).


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Булатова О. В. Виклики, загрози та ризики формування національної економічної безпеки: глобальний та національний рівень / О. В. Булатова, Е. В. Федоров // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2022. – Вип. 23. – С.52–65.

  Harvard Referencing Style
  Bulatova, O. V. and Fedorov, E. V., 2022. Vyklyky, zahrozy ta ryzyky formuvannia natsionalnoi ekonomichnoi bezpeky: hlobalnyi ta natsionalnyi riven [Challenges, threats and risks of formation of national economic security: global and national level]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka , 23, pp. 52–65.

  Категорія: Випуск 23 | Додав: Marina (24.06.2022)
  Переглядів: 94 | Теги: ризик, загроза, Виклик, економічна безпека, глобалізація | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz