П`ятниця, 02.06.2023, 20:53 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 23 [9]
Випуск 24 (2022) [2]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Резнікова Н. В., Панченко В. Г., Русак Д. М., Іващенко О. А.
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2022. – Вип. 23.

  Резнікова Н. В.
  доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  ORCID: 0000-0003-2570-869X

  Панченко В. Г.
  доктор економічних наук, партнер консалтингової компанії KSP Strategies
  ORCID: 0000-0002-5578-6210

  Русак Д. М.
  доктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  ORCID: 0000-0001-6603-0761

  Іващенко О. А.
  кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку та аудиту
  ORCID: 0000-0002-8490-778X

  Промислові екосистеми в глобальних ланцюжках створення вартості та поставок: кластери, інноваційні та екоіндустріальні парки як чинник сталого розвитку

  DOI 10.34079/2226-2822-2022-12-23-5-16

  [ download pdf ]

  С. 5-16

  Анотація
  У статті здійснено комплексний аналіз існуючих форм кластеризації виробничих процесів в процесі становлення промислових екосистем у міжнародних масштабах із виокремленням ролі глобальних ланцюгів поставок в ланцюгах створення вартості в умовах трансформації моделей економічного розвитку як чинника реіндустріалізації із врахуванням новітніх імперативів інноватизації, екологізації та сталості. Встановлено, що способи створення вартості не просто залежать від особливостей технологічного процесу, але, що важливіше, вони індуковані структурою екосистеми, в яку вони вбудовані на принципах взаємозалежності. Географічні межі промислової екосистеми визначаються взаємозалежностями, що зв'язують організації всередині екосистеми, і новими зв'язками, що зміцнюються за її межами. В статті наголошено на необхідності завчасного встановлення структурних прогалин у екосистемі, що дозволить максимально використовувати вигоди від потенційної співпраці і заохочувати інноваційні процеси. Зазначається критична важливість для урядів у визначенні реальних меж промислових екосистем задля сприяння їхньому перетворенню в замкнуті цикли інновацій. Запропоновано визначення промислової екосистеми як багаторівневої виробничої системи, що включає різнорідних агентів, задіяних у галузевих ланцюжках створення вартості та таких, що вносять свій внесок у реалізацію потенціалу екосистеми (та її учасників) та розвиток продуктивної спроможності країни. Встановлено місце ланцюжка поставок у ланцюжку створення вартості, що дозволило стверджувати, що ланцюжок поставок все більше асоціюються з бізнес-функціями та процесами, що виходять за рамки логістики всередині компаній та між ними. Проаналізовано концепції кластерів та промислових районів, що дозволило виокремити роль індустріальних парків у розвитку індустріального кластеру. Доведено, що розвиток індустріальних парків сприяє створенню кластерів конкурентоспроможних виробництв та розширенню виробничих ланцюжків, що сприяє збалансованому економічному розвитку регіонів за рахунок мобілізації всіх наявних ресурсів. Виокремлено фактори, поєднання яких уможливлює перетворення індустріальної зони або парку на еко-індустріальний парк. Запропоновано визначення еко-індустріального парку та надано його альтернативні назви, такі як: стала економічна зона; низькокарбонова технологічна зона; зелений інвестиційний кластер; циркулярний виробничий парк. Встановлено потенціал еко-індустріальних парків у реалізації Цілей сталого розвитку 2030. Це дало змогу дійти до висновку, що регіональні системи еволюціонують від місць, де розташовані фірми, які не знають одна про одну і просто отримують вигоду від ефекту масштабу, до систем, які включають динамічне навчання та координацію для підвищення регіональних конкурентних переваг.

  Ключові слова: кластер, екосистема, індустріальні парки, еко-індустріальні парки, глобальні ланцюги створення вартості, виробничі збутові мережі, глобальні ланцюги поставок, логістика, сталий розвиток

  Бібліографічний список

  Forrester, J., 1958. Industrial Dynamics A Major Breakthrough for Decision Makers. Harvard Business Review, 36, pp. 37-66.

  Frederick, S. E., 2010. Development and Application of a Value Chain Research Approach to Understand and Evaluate Internal and External Factors and Relationships Affecting Economic Competitiveness in the Textile Value Chain. [online] Available at: <https://repository.lib.ncsu.edu/handle/1840.16/6190> (Accessed 5 August 2022).

  Ganeshan, R. and Boone, T., 2022. How the war in Ukraine impacts global supply chains. IPS Journal. [online] Available at: <https://www.ips-journal.eu/topics/economy-and-ecology/how-the-war-in-ukraine-impacts-global-suppy-chains-5894/> (Accessed 5 August 2022).

  Jonsson, P., Kjellsdotter, L. and Rudberg, M., 2007. Applying advanced planning systems for supply chain planning: three case studies. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37(10), pp. 816–834.

  Lambert, D.M., Emmelhainz, M.A. and Gardner, J.T., 1996. Developing and implementing supply chain partnerships. International Journal of Logistics Management, 7(2), pp. 1–17.

  Mentzer, J.T. et al., 2001. Defining supply chain management. Journal of Business Logistics, 22(2), pp. 1–25.

  Mentzer, J.T., Stank, T.P. and Esper, T.L., 2008. Supply chain management and its relationship to logistics, marketing, production, and operations management. Journal of Business Logistics, 29(1), pp. 31–46.

  Pettit, T.J., 2018. Supply Chain Resilience: A Case of Balancing the Supply Chain for Long-term Sustainability, Council of Supply Chain Management Professionals Cases. [online] Available at: <https://doi.org/10.1108/case.cscmp.2018.000023> (Accessed 5 August 2022).

  Prahalad, C.K. and Krishnan, M.S., 2008. The new age of innovation: driving cocreated value through global networks. New York: McGraw-Hill.

  Prete, D., Giovannetti, G. and Marvasi, E., 2017. Global Value Chains Participation and Productivity Gains for North African Firms. Review of World Economics, 153(4), pp. 675-701.

  Reznikova, N., Rubtsova, M. and Yatsenko, O., 2020. The role of innovation clusters in building up investment and innovation strategies in the crossborder cooperation context. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 142, с. 85-98.

  Stackpole, B., 2022. Ripple effects from Russia-Ukraine war test global economies. [online] Available at: <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/ripple-effects-russia-ukraine-war-test-global-economies#:~:text=The%20Russia%2DUkraine%20war%20is,MIT%20Center%20for%20Transportation%20and> (Accessed 5 August 2022).

  The Official website of Council of Supply Chain Management Professionals, 2022. [online] Available at: <http://cscmp.org/> (Accessed 5 August 2022).

  The World Bank, UNIDO, GIZ, 2021. An International Framework For Eco-Industrial Parks. Version 2.0. [online] Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35110/156450.pdf?sequence=4&isAllowed=y> (Accessed 5 August 2022).

  UNIDO, 2020. Experiences and best practices of industrial park development in the People’s Republic Of China. [online] Available at: <https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-11/EN_Experiences_and_Best_Practices_of_Industrial_Park_Development%20in_China_0.pdf> (Accessed 5 August 2022).

  Wang, Z., Wei, S-J, Yu, X., and Zhu, K., 2018. Re-examining the Effects of Trading with China on Local Labor Markets: A Supply Chain Perspective. NBER Working Paper, 24886. [online] Available at: <https://www.nber.org/papers/w24886> (Accessed 5 August 2022).

  Zvarych, I. and Reznikova, N., 2019. Global circular e-chain in overcoming the global waste. Procedia Environmental Science, Engineering and Management, 6 (4), рр. 641-647.

  Зварич, Р.Є., Резнікова, Н.В. та Іващенко, О.А., 2019. Експансіоністські імперативи та детермінанти міжнародної економічної політики КНР. Ефективна економіка. 9. [online] Available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7286> (Accessed 5 August 2022).

  Іващенко, О.А. та Резнікова, Н.В., 2016. Еволюція форм економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент глобального домінування. Економіка та держава, 4, с. 4-8.

  Іващенко, О.А., 2021. Проблема інституційного регулювання зеленого фінансування як інструменту досягнення цілей сталого розвитку. Цілі сталого розвитку: пріоритети для України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 6 листопада 2021 р.) . Київ: Національний університет харчових технологій, с. 20-24.

  Панченко, В.Г., 2017. Замкнутий цикл інновацій як інструмент інноваційного неопротекціонізму в політиці стимулювання економічної модернізації: виклики створенню інноваційної екосистеми. Ефективна економіка, 11. [online] Available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6144> (Accessed 5 August 2022).

  Панченко, В.Г., Резнікова, Н.В. та Іващенко, О.А., 2021. Розвиток industry 4.0 й цифрової економіки у фокусі глобального технологічного та інноваційного суперництва КНР і США. Економіка та держава, 2, с. 4-10.

  Резнікова, Н. В., 2021. Економічна кон’юнктура розвинених країн: навч. посіб. у 2-х ч. Київ: Аграр Медіа Груп.

  Резнікова, Н. та Панченко, В., 2022. Мінні поля міжнародної економічної політики: як країнам не втратити здатність до розвитку. Київ: Аграр Медіа Груп.

  Резнікова, Н.В., 2013. Глобальна економічна взаємозалежність: сучасна парадигма та детермінанти модифікації: монографія. Київ: Вид-во ТОВ "ВІСТКА".

  Рилач, Н.М., Рубцова, М.Ю. та Резнікова, Н.В., 2018. Роль патентів у глобальних ланцюгах створення вартості: проекції конкурентоспроможності в міжнародному бізнесі крізь призму інновацій. Ефективна економіка, 7. [online] Available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6635> (Accessed 5 August 2022).

  Русак, Д.М., Резнікова, Н.В. та Іващенко, О.А., 2022. Загрози стійкості глобальних ланцюжків поставок і створення вартості з позицій міжнародної політекономії російсько-української війни і макроекономічної нестабільності. Економіка та держава, 6, с. 10-15.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Резнікова Н. В. Промислові екосистеми в глобальних ланцюжках створення вартості та поставок: кластери, інноваційні та екоіндустріальні парки як чинник сталого розвитку/ Н. В. Резнікова, В. Г. Панченко, Д.М. Русак, О.А. Іващенко// Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка. – 2022. – Вип. 23. – С. 5-16.

  Harvard Referencing Style
  Reznikova, N., Panchenko, V., Rusak, D., Ivashchenko, O. 2022. Promyslovi ekosystemy v hlobalnykh lantsiuzhkakh stvorennia vartosti ta postavok: klastery, innovatsiini ta ekoindustrialni parky yak chynnyk staloho rozvytku [Industrial ecosystems in global value and supply chains: clusters, innovation and eco-industrial parks as a factor of sustainable development]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 23, pp.5-16

  Категорія: Випуск 23 | Додав: Marina (25.06.2022)
  Переглядів: 208 | Теги: глобальні ланцюги створення вартост, логістика, еко-індустріальні парки, сталий розвиток, індустріальні парки, екосистема, кластер, глобальні ланцюги поставок, виробничі збутові мережі | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz