П`ятниця, 02.06.2023, 19:50 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 23 [9]
Випуск 24 (2022) [2]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Сарбаш С. М.
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2022. – Вип. 23.

  Сарбаш Сергій Миколайович
  аспірант кафедри економіки та міжнародних економічних відносин,
  Маріупольський державний університет (м. Київ)

  Глобальна трансформація та сучасні тенденції розвитку безпекового середовища

  DOI 10.34079/2226-2822-2022-12-23-78-99

  [ download pdf ]

  С. 78-99

  Анотація
  Публікація висвітлює питання глобальної трансформації та сучасні тенденції розвитку безпекового середовища. Робота містить огляд процесу глобалізації та глобальної трансформації, яка за своєю суттю є суперечливим процесом, в умовах якої змінюється характеристика контактів між соціальними групами та розглядаються просторові зв’язки, а також обґрунтування сучасної ієрархії рівнів економічної безпеки, видів конфліктів та географія їх охоплення. Глобальна трансформація характеризується інтенсифікацією науково-технічного прогресу та посиленням взаємодії між суспільствами. Вдосконалення транспортних та комунікаційних систем, інтенсифікація торгівлі створює більш інтегрований глобальний порядок в суспільстві. Глобальна трансформація має важливе значення для розуміння тенденцій міжнародних відносин та основних рис сучасного глобального порядку. Глобальний розподіл праці, завдяки розвитку виробничих технологій сприяє оновленню процесів економічної глобалізації та визначенню його позитивних та негативних тенденцій. Здатність національних економік еластично реагувати на глобальні трансформаційні процеси приводить до своєчасної адаптації державних інститутів потребам ринкової політики. Задля забезпечення високого рівня конкурентоспроможності національних виробників національні уряди все активніше застосовують різноманітні інструменти захисного, стимулюючого, дискримінаційного та рестрикційного характеру, що впливають на економічну активність. Масштаби глобального миру і безпеки розширюються, вони мають багато ризиків та загроз, а архітектура управління сучасною глобальною безпекою являє величезну та фрагментовану систему, яка не здатна в повній мірі впоратись із новітніми тенденціями.

  Ключові слова: глобалізація, глобальна трансформація, безпекове середовище, транснаціональні зв’язки.

  Бібліографічний список

  Бек, У., 1994. От индустриального общества к обществу риска. Thesis. (5), с. 161–168.

  Бек, У., 2001. Что такое глобализация? Москва, с. 26–28.

  Булатова, О. В., 2012. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів. Донецьк: ДонНУ.

  Валлерстайн, И., 2003. Конец знакомого мира: Социология XXI в. Переклад с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Логос.

  Грибіненко, О. М., 2020. Міжнародна економічна безпека в контексті сталого розвитку : монографія. Дніпро : Середняк Т. К.

  Демидова, О., 2020. ООН: Число беженцев в мире достигло почти 80 млн человек, [онлайн]. Доступно: <https://p.dw.com/p/3dxYs> [Дата звернення 5 грудня 2021].

  Панченко, В. Г. 2018. Глобальні виміри неопротекціонізму: теорія і практика. Київ: Аграр Медіа Груп.

  Парахонський, Б. О., Яворська, Г. М. та Резнікова, О. А., 2013. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України. Київ : НІСД.

  Резнікова, Н. В., 2018. Економічна неозалежність країн в умовах глобальних трансформацій: монографія. Київ: Аграр Медіа Груп.

  Щорічник СІПРІ, 2021. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. Доступно: <https://razumkov.org.ua/images/sipri/SIPRI_2021_ukr.pdf>

  Юрчишин, В. ред., 2017. Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання. Київ: Заповіт. Доступно: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_vuklyky_ryzyky.pdf

  Ackroyd, P., & Marsden, S., 2006. Enhancing security culture – simple, effective approaches to making improvement. Greenstreet Berman. (151), рр. 479–501. Available at: <https://www.icheme.org/media/9820/xix-paper-32.pdf>

  AG Global strategies, 2021. Global Security Threats. Threats we all face around the world. [online]. Available at: <https://www.ag-globalstrategies.com/global-security-threats> [Accessed 5 December 2021].

  Armstrong, David, 1998. Globalization and the Social State. Review of International Studies, 24(4), pр. 461–478.

  Ballantyne, Tony and Antoinette Burton, 2012. Empires and the Reach of the Global, In: Emily S. Rosenberg (ed.), A World Connecting, 1870–1945. Cambridge, MA: Belknap Press, pр. 285–434.

  Barkawi, T., 2011. From war to security: Security studies, the wider agenda and the fate of the study of war. Millennium: Journal of International Studies. 39(3), рр. 701–716. Available at: DOI:10.1177/0305829811400656.

  Beck, U., 2009. Critical Theory of World Risk Society: A Cosmopolitan Vision. Constellations, 16(1), p. 3–22.

  Bulatova, O., Osaulenko, O. and Zakharova, O., 2021. Monitoring and evaluation of the level of development of the European regional security complex. Baltic Journal of Economic Studies. 7(1), рр. 27–38. Available at: DOI: 10.30525/2256-0742/2021-7-1-27-38.

  Bulatova, Olena, Trofymenko, Mykola, Karpenko, Oleksandr and Fedorov Eduard, 2020. The external component of national economic security. Przegląd Strategiczny. (13), рp. 425–437. DOI: 10.14746/ps.2020.1.26 (Scopus).

  Burbank, Jane and Frederick, Cooper, 2010. Empires in World History. Princeton University Press.

  Buzan, B., Wæver, O. and Wilde, J., 1997. Security: A new framework for analysis. Boulder, CO.

  Buzan, Barry and Gonzalez-Pelaez, Ana, 2009. International Society and the Middle East: English School Theory at the Regional Level. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

  Buzan, Barry and Lawson, George, 2013. The Global Transformation: The Nineteenth Century and the Making of Modern International Relations. International Studies Quarterly, 57(3), pp. 620–634.

  Buzan, Barry and Little, Richard, 2000. International Systems in World History. Oxford University Press.

  Buzan, Barry, 2007 [1991]. People, States and Fear. Colchester: ECPR Press.

  Buzan, B., 1983. People, states and fear: National security problem in international relations, [online]. Brighton : Wheatsheaf Books LTD. Available at: <https://www.cusb.ac.in/images/cusb-files/2020/el/psc/11-Abhay%20Kr-MA-IV%20Sem.pdf> [Accessed 5 December 2021].

  Caballero-Anthony, M., 2016. Understanding Non-traditional Security. In M. Caballero-Anthony (ed.) Introduction to the Non-Traditional Security Studies. A Transnational Approach. London: Sage Publications, pp. 3–19.

  Castells, Manuel, 1993. The International Economy and the New International Division of Labor. In: Martin, Carnoy, Stephen, Cohen and Fernando Herique, Cardoso, eds., The New Global Economy in the Information Age: Reflections on our Changing World. University Park, Pa.: The Pennsylvania State University Press.

  Clark, Ann Marie, 1995. Non-Governmental Organizations and their Influence on International Society. Journal of International Affairs. 48(2), pp. 507–525.

  Clark, Ian, 2007. Legitimacy in International Society. Oxford University Press.

  Darwin, John, 2007. After Tamerlane: The Rise and Fall of Global Empires, 1400–2000. London: Penguin.

  Doyle, M., 1986. Liberalism and World Politics. American Political Science Review. 80(4), рр. 1151–1163.

  Friedman, Thomas L., 1999. The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization. New York: Farrar, Straus, Giroux.

  Geis, Anna, 2013. The “Concert of Democracies”: Why Some States are More Equal than Others. International Politics. 50(2), pp. 257–277.

  Global Risks Report, 2017. World Economic Forum: official website. 2017. Available at: <https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2017>

  Global terrorism index, 2020. Measuring the impact of terrorism. Available at: https://visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf

  Global trade alert, 2022. Global dynamics. Available at: https://www.globaltradealert.org/global_dynamics/day-to_0208

  Gunnella, V. and Quaglietti, L., 2019. The economic implications of rising protectionism: a euro area and global perspective. Economic Bulletin Articles, European Central Bank, (3). Available at: <https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201903_01~e589a502e5.en.html>

  Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt and Jonathan Perraton, 1999. Global Transformations. Cambridge: Polity Press.

  Hurrell, Andrew, 2007. On Global Order: Power, Values and the Constitution of International Society. Oxford University Press.

  Ikenberry, John and Anne-Marie Slaughter, 2006. Forging a World of Liberty Under Law: U.S. National Security in the 21st Century. Princeton: Princeton Project Papers, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs.

  Jimenez, M., Roig, M., 2021. A new global deal must promote economic security. United Nations. Department of Economic and Social Affairs Social Inclusion, [online]. Available at: <https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/PB_90.pdf> [Accessed 5 December 2021].

  Krahmann, E., 2005. Security governance and networks: New theoretical perspectives in transatlantic security. Cambridge Review of International Affairs, [online]. 18(1). рр. 15–30. Available at: DOI: 10.1080/09557570500059514.

  Maddison, Angus, 2005. Growth and Interaction in the World Economy. Washington, DC: AEI.

  Morgenthau, H.,1970. Truth and Power: Essays of a Decade, 1960-70. N. Y: Praeger Publishers, p. 462.

  Nesadurai, H., 2005. Conceptualising Economic Security in an Era of Globalisation: What Does the East Asian Experience Reveal? CSGR Working Paper. 157/05. Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS), Nanyang Technological University, February.

  Ohmae, Kenichi. 1990. The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy. New York: Free Press.

  Osterhammel, Jürgen, 2014. The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century, trans. Patrick Camiller, PrincetonUniversity Press.

  Panitch, Leon and Sam Gindin, 2012. The Making of Global Capitalism. London: Verso.

  Pomeranz, Kenneth, 2000. The Great Divergence. Princeton University Press.

  Reich, Robert B., 1991. The Work of Nations. New York: Alfred A. Knopf.

  Renner, M. 2002. The Anatomy of Resource Wars. Worldwatch Institute. Available at: <http://www.worldwatch.org/system/files/WP162.pdf>

  Reznikova, N., Panchenko, V. and Bulatova, O., 2018. The Policy of Economic Nationalism: from Origins to New Variations of Economic Patriotism. Baltic Journal of Economic Studies. 4(4). рp. 274–281.

  Robertson, R., 2007. Global Millennialism: A Post-mortem on Secularization. In: Beyer, P., and Beaman, L. (eds.), Globalization, Culture and Religion. Leiden: Brill. pp. 9–34.

  Russett, B., 1993. Grasping the Democratic Peace. Princeton: Princeton University Press.

  Sandu Cuterela, 2012. Globalization: Definition, Processes and Concepts Revista. Română de Statistică. (4). pp. 137–146.

  Simpson, Gerry, 2004. Great Powers and Outlaw States: Unequal Sovereigns in the International Legal Order. Cambridge University Press.

  Statista. Available at: https://www.statista.com/statistics/732247/worldwide-research-and-development-gross-expenditure-top-countries/

  Teschke, Benno, 2003. The Myth of 1648. London: Verso.

  UNCTAD, 2021. Gross domestic product. Available at: <https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat46_en.pdf>

  Wæver, O., 1989. Security, the Speech Act: Analyzing the Politics of a Word. Working Paper 19. Copenhagen: Center for Peace and Conflict Research.

  Wæver, O., 1995. Securitisation and Desecuritisation, In: R. D. Lipschutz (ed.) On Security. New York: Columbia University Press.

  Wæver, O., 1996. European Security Identities, Journal of Common Market Studies, 34(1), рр. 103–132.

  Walt, S., 1991. The renaissance of security studies. International Studies Quarterly. 35(2) . рр. 211–239, [online]. Available at: <https://users.metu.edu.tr/utuba/Walt%20Renais.pdf> [Accessed 5 December 2021].

  Wolfers, A., 1952. «National security» as an ambiguous symbol. Political Science Quarterly. 67(4). рр. 481–502.

  Wright, T. and Fellow, 2021 Prepared Testimony to the Senate Armed Services Committee Hearing on Global Security Challenges and Security. Available at: <https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Wright_03-02-21.pdf>


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Сарбаш С. М. Глобальна трансформація та сучасні тенденції розвитку безпекового середовища / С. М. Сарбаш // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2022. – Вип. 23. – С.78–99.

  Harvard Referencing Style
  Sarbash, S., 2022. Hlobalna transformatsiia ta suchasni tendentsii rozvytku bezpekovoho seredovyshcha [Global transformation and modern trends of security environment development]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 23, pp. 78–99.

  Категорія: Випуск 23 | Додав: Marina (24.06.2022)
  Переглядів: 106 | Теги: глобалізація, безпекове середовище, глобальна трансформація, транснаціональні зв’язки | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz