Вівторок, 26.09.2023, 14:36 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 23 [9]
Випуск 24 (2022) [15]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Калініна Світлана Петрівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2022. – Вип. 24.

  Калініна Світлана Петрівна
  в.о. завідувача кафедри економіки праці, доктор економічних наук, професор
  Маріупольський державний університет
  E-mail: [email protected]
  ORCID: 0000-0002-2892-0410

  Прогностична парадигма розвитку світового ринку праці

  DOI 10.34079/2226-2822-2022-12-24-32-42

  [ download pdf ]

  С. 32-42

  Анотація
  У статті розглянуто прогностичні аспекти функціонування ринку праці, під впливом яких формуються тенденції трудоресурсного забезпечення національних економік, наведено порівняльну характеристику підходів до аналізу і прогнозування потреби в робочій силі, обґрунтовано важливість постійного моніторингу ринку праці, методів прогнозування і розвитку соціально-економічних процесів в системі регулювання ринку праці. Обґрунтовано важливість розробки полісценарних прогнозів, які базуються на систематичному моніторингу поточних і перспективних обсягів попиту і пропозиції праці.

  Ключові слова: світовий ринок праці, міжнародні трудоресурсні потоки, трудоресурсне забезпечення, прогноз ринку праці, полісценарні пронози, моніторинг ринку праці; global labor market, international labor flows, labor supply, labor market forecast, polyscenarios forecast, labor market monitoring

  Бібліографічний список

  Аймурзина, Б. Т. и Садвакасова, Ж. К., 2015. Рынок труда как объект прогнозирования: зарубежный опыт и возможности его применения в Казахстане. Актуальні проблеми економіки, 5, с. 444–453.

  Зайцева-Чіпак, Н. О., Саприкіна, М. А. та Гондюл, О. Д., 2021. Дослідження Future of Work 2030. Як підготуватись до змін в Україні [онлайн]. Доступно: <https://careerhub.in.ua/future-of-work-research.pdf?fbclid=IwAR1Po761mINiEVxFpfJOCwboRJcE48oFcdWROlUo1lqCHgr9NHgF2_DuDyo>

  Колот, А. та Герасименко, О., 2020. Сфера праці в умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для України. Friedrich Ebert Stiftung.

  Колот, А. М. та Герасименко, О. О., 2021. Праця ХХІ: філософія змін, виклики, вектори розвитку: монографія. К. : КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

  Корепанов, О. С., Прус, Ю. І. та Чала, Т. Г., 2017. Короткострокове прогнозування пропозиції робочої сили на ринку праці України. БізнесІнформ, 4, с. 216–222.

  Мартинова, Л. Б., 2016. Конкурентоспроможність людського потенціалу за умов євроінтеграції. Хмельницький : ХНУ.

  Мосьпан, Н., 2016. Механізми регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі. Освітологія. 5, с. 45–49.

  Осіпова, Л. В., 2021. Загострення проблем ринку праці в умовах глобалізації. Вісник Хмельницького національного університету, 1, с. 104–110.

  Стойчик, Т., 2018. Формування сучасного ринку праці: аналіз попиту і пропозиції робочої сили. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 17, с. 101–105.

  Чумак О. та Бринюк, О., 2018. Зарубіжний досвід прогнозування показників ринку праці для сфери вищої освіти. Освітня аналітика України. Науково-практичний журнал, 1(2), с. 46–55.

  Bolwell, A., 2017. Global Megatrends shaping our future. Megatrends by HR. [online]. Available to: <https://hpmegatrends.com/global-megatrends-shaping-our-future-fc031781b7a5>

  International Labour Office, 2022. World Employment and Social Outlook: Trends 2022. [online]. Available to: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_834081.pdf>

  McKinsey Global Institute, 2012. The World at Work: Jobs Pay and Skills for 35 billion people, June 2012 [online]. Available to: <https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/The%20world%20at%20work/mgi%20Global_labor_Full_Report_June_2012.ashx>

  World Economic Forum, 2020. The Future of Jobs. Report 2020. [online]. Available to: <https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf>


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Калініна С. П. Прогностична парадигма розвитку світового ринку праці / С. П. Калініна // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2022. – Вип. 24. – С. 32–42.

  Harvard Referencing Style
  Kalinina, S. P., 2022. Prohnostychna paradyhma rozvytku svitovoho rynku pratsi [Prognostic paradigm of the global labor market development]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 24, pp. 32–42.

  Категорія: Випуск 24 (2022) | Додав: Marina (31.12.2022)
  Переглядів: 76 | Теги: polyscenarios forecast, трудоресурсне забезпечення, international labor flows, світовий ринок праці, labor supply, міжнародні трудоресурсні потоки, labor market forecast, полісценарні пронози, labor market monitoring, моніторинг ринку праці global labor, прогноз ринку праці | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz