Вівторок, 26.09.2023, 15:25 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 23 [9]
Випуск 24 (2022) [15]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Воскобойник Василь Володимирович, Воскобойник Дмитро Васильович
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2022. – Вип. 24.

  Воскобойник Василь Володимирович
  Президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування
  E-mail: [email protected]
  ORCID 0009-0002-7703-9360

  Воскобойник Дмитро Васильович
  аспірант Маріупольського державного університету, м. Київ
  E-mail: [email protected]
  ORCID 0009-0004-3019-3728

  Вплив процесу цифровізації економіки на трансформацію зайнятості населення

  DOI 10.34079/2226-2822-2022-12-24-76-82

  [ download pdf ]

  С. 76-82

  Анотація
  Статтю присвячено оцінці сучасних трансформаційних змін у сфері зайнятості населення під впливом поширення процесів цифровізації економіки.
  Проаналізовано підходи до визначення змісту категорії «цифровізація» у сучасній науковій літературі, запропоновано авторське визначення поняття.
  Досліджено основні наслідки цифровізації на світовому ринку праці. Встановлено, що на глобальному ринку праці в умовах поширення цифрової економіки сформувались два основні напрями змін. По-перше, це розширення сфери використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), а також залучення до неї все більшої чисельності людських ресурсів (виникнення нових професій у IT-секторі, збільшення кількості вакансій тощо). По-друге, це трансформаційні зміни у всіх інших секторах економіки, обумовлені поширення ІКТ: трансформація попиту на людські ресурси, зміни у структурі зайнятості населення, трансформація характеру праці, оновлення кваліфікаційних вимог до працівників тощо.
  Визначено опосередковані довгострокові наслідки впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для ринку праці. Виокремлено, що важливим трендом сучасного ринку праці є опанування нових спеціальностей (професій) працівниками, які починали кар’єру в інших професійних сферах. Зроблено висновок щодо подальшої актуалізації впровадження програм підтримки заходів із профорієнтації та навчання дорослих, що пов’язано з розширенням економічних секторів внаслідок адаптації до нового розподілу праці між людьми, машинами та алгоритмами.
  Акцентовано увагу на пріоритетах формування актуальних напрямів державної політики регулювання національних ринків праці, що має базуватись їх позиціонуванні у глобальній економічній системі.

  Ключові слова: цифровізація, інформаційно-комунікаційні технології, трансформація, ринок праці, зайнятість, компетентності; digitalization, information and communication technologies, transformation, labor market, employment, competences

  Бібліографічний список

  Антонюк, Л. Л., Ільницький, Д. О., Лігоненко, Л. О., Денісова, О. О. та ін., 2021. Цифрова економіка: Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на людський капітал та формування компетентностей майбутнього: монографія. В: за ред. Л. Антонюк, Д. Ільницького, А. Севастюк (ред.). Київ: КНЕУ. 337 с.

  Кабінет Міністрів України, 2018. Розпорядження Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації № 67-р. Верховна Рада України [online]. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text> (Дата звернення 07 жовтня 2022).

  Маркевич, К., 2021. Цифровізація: переваги та шляхи подолання викликів. Центр Разумкова. [online] Доступно за: <https://razumkov.org.ua/statti/tsyfrovizatsiia-perevagy-ta-shliakhy-podolannia-vyklykiv> (Дата звернення 07 жовтня 2022).

  Руденко, М. В., 2018. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. Економіка та держава. 11, с. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.61.

  Сидоренко, С. В., 2021. Цифрова трансформація суспільства в умовах четвертої промислової революції. Мультиверсум. Філософський альманах, 1(173), т. 1, с. 31–43. DOI: 10.35423/2078-8142.2021.1.1.03

  Український інститут майбутнього, 2020. Україна 2030е – країна з розвинутою цифровою економікою [online] Доступно: <https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html> (Дата звернення 06 жовтня 2022).

  Якушко, І., 2021. Сутність та особливості цифрової трансформації. Проблеми і перспективи економіки та управління, 4(28), с. 75–82. DOI :10.25140/2411-5215-2021-4(28)-75-82.

  European Committee for Standardization, 2014. User guide for the application of the European e-Competence Framework 3.0. CWA 16234:2014 Part 2. [online] Available at: <https://itprofessionalism.org/app/uploads/2019/11/User-guide-for-the-application-of-the-e-CF-3.0_CEN_CWA_16234-2_2014.pdf> (Accessed 06 October 2022).

  Gartner Glossary, n. d. Gartner, Inc. and/or its affiliates. [online] Available at: <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/digitalization> (Accessed 07 October 2022).

  Gupta, Mark Sen, 2020. What is Digitization, Digitalization, and Digital Transformation? ARC, Advisory Group. [online] Available at: <https://www.arcweb.com/blog/what-digitization-digitalization-digital-transformation> (Accessed 07 October 2022).

  Mesenbourg, T. L., 2001. Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census. [online] Available at: <https://2001.isiproceedings.org/pdf/1074.PDF> (Accessed 06 October 2022).

  Negroponte, N., 1995. Being Digital. New York : Alfred A. Knopf.

  SlashData Ltd, 2019. Global Developer Population Report 2019 [online] Available at: <https://slashdata-website-cms.s3.amazonaws.com/sample_reports/EiWEyM5bfZe1Kug_.pdf> (Accessed 06 October 2022).

  World Economic Forum, 2020a. How Countries are Performing on the Road to Recovery. Global Competitiveness Report. Special Edition 2020. Switzerland. 95 p. [online] Available at: <https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf> (Accessed 06 October 2022).

  World Economic Forum, 2020b. The Future of Jobs Report 2020. [online] Available at: <https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf> [Accessed 06 October 2022].


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Воскобойник В. В. Вплив процесу цифровізації економіки на трансформацію зайнятості населення / В. В. Воскобойник, Д. В. Воскобойник // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2022. – Вип. 24. – С. 76–82.

  Harvard Referencing Style
  Voskoboinyk, V. V. and Voskoboinyk, D. V., 2022. Mizhnarodna koordynatsiia makroprudentsiinoi polityky yak instrument finansovoi intehratsii [The influence of the digitalization process of the economy on the transformation of employment]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 24, pp. 76–82.

  Категорія: Випуск 24 (2022) | Додав: Marina (30.12.2022)
  Переглядів: 81 | Теги: ринок праці, Employment, зайнятість, Transformation, компетентності digitalization, labor market, інформаційно-комунікаційні технолог, competences, цифровізація, information and communication techn, трансформація | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz