Вівторок, 26.09.2023, 13:48 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 25 (2023) [14]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Лизун Марія Володимирівна, Озарко Катерина Сергіївна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2023. – Вип. 25.

  Лизун Марія Володимирівна
  професор кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук
  Західноукраїнський національний університет
  Email: [email protected]

  Озарко Катерина Сергіївна
  ст. викладач кафедри маркетингу, менеджменту, публічного управління та адміністрування; директор науково-дослідного інституту інфокомунікацій, кандидат економічних наук
  Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
  Email: [email protected]

  Економічна безпека ЄС та України: нові виклики та загрози

  DOI 10.34079/2226-2822-2023-13-25-117-127

  [ download pdf ]

  С. 117-127

  Анотація
  У статті досліджуються питання економічної безпеки ЄС та України, нові виклики та загрози, які виникають як наслідок негативних процесів у світі. Обґрунтовано основні постулати концепції економічної безпеки, яка ґрунтується на протидії різного роду загрозам та має обов’язкову умову захисту економічних інтересів держави. Визначено, що економічна безпека є беззаперечно важливою складовою національної безпеки країни, яка включає в себе комплекс механізмів та заходів, які спрямовані на забезпечення стійкості економічної системи держави, економічного розвитку та протидію внутрішнім та зовнішнім загрозам. Зазначено, що Європейському Союзу необхідно комплексний стратегічний підхід до економічної безпеки, який дасть можливість знизити існуючі ризики, забезпечувати та просувати технологічні переваги в критичних секторах. Представлено пріоритети, в рамках яких буде реалізовуватися політика ЄС в сфері економічної безпеки: забезпечення конкурентоспроможності країн ЄС, захист від ризиків економічної безпеки, партнерство з якомога ширшим колом країн. Окреслено нові напрямки реалізації стратегії економічної безпеки ЄС, які повинні пом’якшити ризики та нівелювати нові загрози. Визначено нові ризики та загрози, а також деструктивні процеси, які мали негативний вплив на економічну безпеку України (руйнування інфраструктури та виробничих потужностей, зупинення реалізації інвестиційних проєктів, інфляція, зростання негативного сальдо торгівельного балансу, екологічна катастрофа та ін.). Обґрунтовано необхідність постійного моніторингу ризиків та загроз економічній безпеці з метою формування механізму та заходів, що спрямовані на відновлення та функціонування економіки України в умовах війни. Визначено конкурентні переваги української економіки. Доведено важливість співробітництво в сфері економічної безпеки ЄС та України для успішної інтеграції української та європейської економік.

  Ключові слова: економічна безпека держави, національна безпека, ризики, геополітичні загрози, стратегічні інтереси, інвестиційна діяльність, економічний розвиток, інноваційний розвиток, світова економіка, ланцюги постачання, конкурентоспроможність, конкурентні переваги; economic security of the state, national security, risks, geopolitical threats, strategic interests, investment activity, economic development, innovative development, global economy, supply chains, competitiveness, competitive advantages

  Бібліографічний список

  Варналій, З. С., Онищенко, С. В. та Маслій, О. А., 2019. Загрози економічній безпеці України в умовах глобалізації. Конкурентні стратегії безпеки розвитку України у глобальному середовищі: монографія. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; за заг. ред. А. І. Мокія. Львів, С. 21–95.

  Генеральна асамблея ООН, 1985. Резолюція «Міжнародна економічна безпека» [online] Available at: <http://www.un.org/ru/ga>

  Кендюхов, О. В., Болхов, В. Є. та Тарапата, С. О., 2019. Дослідження тенденцій інноваційного розвитку економіки України. Вісник економічної науки України, 2 (37), рр. 82–87. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).82-87

  Лизун, М. В. та Ліщинський, І. О., 2013. Глобальне управління в контексті формування світового економічного порядку. Наука молода, 20, с. 40–46.

  Ліщинський, І. та Лизун, М., 2020a. Загрози регіональній безпеці в Європі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 42, с. 102–106. DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-42-18

  Ліщинський, І. та Лизун, М., 2020b. Концептуальні візії регіональної та глобальної безпеки. Вісник Економіки, 2, p. 148–161, Available at: <http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/1109>

  Ліщинський, І. О., 2018. Глокалізація, фрагмеграція та альтернативні візії внутрішніх геоекономічних суперечностей. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 22(2), c. 77–81.

  Національний інститут стратегічних досліджень, 2023. Актуальні виклики та загрози економічній безпеці України в умовах воєнного стану [online] Available at: <https://niss.gov.ua/sites/default/files/2023-05/executive-1.pdf>

  Указ Президента Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року № 347/2021 «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року». Президент України [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021>

  Bulatova, O., Marena, T., Chentukov, Yu., & Shabelnyk, T., 2020. The impact of global financial transformations on the economic security of Central and Eastern European countries. Public and Municipal Finance, 9(1), рр. 1–13. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ pmf.09(1).2020.01.

  European commission, 2023. Joint communication to the European parliament, the European council and the council on «European economic security strategy» [online] Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52023JC0020>

  Hacker, J. S., 2019. The Great Risk Shift: The New Economic Insecurity and the Decline of the American Dream. Second edition. New York: Oxford University Press.

  Lishchynskyy, I., 2019. Territorial Cohesion Policy in the Context of EU Regional Security. Journal of European Economy, 18(4), р. 439–453.

  Rekunenko, I., Zhuravka, F., Nebaba, N., Levkovych, O. and Chorna, S., 2022. Assessment and forecasting of Ukraine’s financial security: Choice of alternatives. Problems and Perspectives in Management, 20(2), р. 117–134. DOI: 10.21511/ppm.20(2).2022.11

  UN, 2021. DESA Policy Brief No. 91 considers the political effects of economic insecurity [online] Available at: <https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/PB_91.pdf>

  World Economic Forum, 2023. The Global Risks Report 2023. 18th Edition. Geneva, Switzerland. [online] Available at: <https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/>


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Лизун М. В. Економічна безпека ЄС та України: нові виклики та загрози / М. В. Лизун, К. С. Озарко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2023. – Вип. 25. – С. 117–127.

  Harvard Referencing Style
  Lyzun, M. V. and Ozarko, K. S., 2023. Ekonomichna bezpeka YeS ta Ukrainy: novi vyklyky ta zahrozy [Economic security of the EU and Ukraine: new challenges and threats]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 25, pp. 117–127.

  Категорія: Випуск 25 (2023) | Додав: Marina (28.06.2023)
  Переглядів: 13 | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz