Вівторок, 26.09.2023, 14:50 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 25 (2023) [14]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Шлапак Алла Василівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2023. – Вип. 25.

  Шлапак Алла Василівна
  завідувач кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук, доцент
  Київський університет ім. Бориса Грінченка
  E-mail: [email protected]
  ORCID: 0000-0001-8697-7039

  Глобальна нестабільність крізь призму фінансового, фіскального і монетарного домінування: дилеми регуляторної політики в міжнародних масштабах

  DOI 10.34079/2226-2822-2023-13-25-35-44

  [ download pdf ]

  С. 35-44

  Анотація
  В статті стверджується, що унікальність проявів глобальної нестабільності 2023 року полягає в комбінації викликів, що стоять перед регуляторами у монетарній, фіскальній і фінансовій сферах, спричинених комплексом заходів із контрциклічного стимулювання економічної активності у відповідь на пандемію, які мали суттєвий і беззаперечно системний ефект, що позначився на зростанні інфляційного тиску на світову економіку та формування ознак рецесії в провідних центрах економічної сили. І хоча по мірі загострення кризових проявів дедалі більша увага приділятиметься діяльності SIFI, які є «надто великими, аби збанкрутувати», перекласти відповідальність за стабільність світової фінансової системи виключно на фінансових регуляторів не вдасться, адже пом’якшення грошово-кредитної і бюджетно-податкової політик останніми роками створило підґрунтя для загострення проблеми домінування відразу у трьох вимірах — монетарному, фіскальному, фінансовому. Проведений аналіз глобальної нестабільності крізь призму феноменів фінансового, фіскального і монетарного домінування дозволив охарактеризувати дилеми регуляторної політики в міжнародних масштабах. Проведений аналіз сприятиме формуванню консенсусної позиції щодо способу, в який мають бути структуровані різні інституційні та управлінські механізми, пов'язані із макропруденційною політикою. Дослідження зробить внесок у солідаризацію поглядів щодо незалежності, підзвітності та прозорості макропруденційних регуляторів, а також щодо питань, якими мають опікуватись фіскальні та монетарні органи влади у спробі досягнення компромісу у цілепокладанні економічної політики між Центробанком та урядом, залежно від рівня боргового і фіскального тягаря останнього і структури національного фінансового ринку.

  Ключові слова: макропруденційна політика, фіскальна політика, монетарна політика, фінансовий ринок, фінансове домінування, фіскальне домінування, монетарне домінування, Центробанки; macroprudential policy, fiscal policy, monetary policy, financial market, financial dominance, fiscal dominance, monetary dominance, Central Banks

  Бібліографічний список

  Науменкова, С. В. та Міщенко, В. І., 2015. Фінансові репресії в механізмі прихованого переміщення державного боргу: форми та інструменти. Фінанси України, 8, с. 31–55.

  Райзер, M. та Пазарбазіолу, Дж., 2019. Зміцнення українського банківського сектору: принципи участі держави. ZN.UA. [online] Available at: <https://zn.ua/ukr/finances/zmitsnennya_ukrayinskogo_bankivskogo_sektoru_printsipi_uchasti_derzhavi.html> (Accessed 25 March 2023).

  Резнікова, Н. В., Панченко, В. Г. та Іващенко, О. А., 2021a. Від ревізії економічної теорії до ревізії економічної політики: пастки нового макроекономічного консенсусу. Економіка України, 3 (712), с. 19–40.

  Резнікова, Н. В., Панченко, В. Г. та Іващенко, О. А., 2021b. Від синтезу економічних теорій до політичного консенсусу: монетарно-фіскальні дилеми макроекономічної стабілізації в умовах коронакризи. Економіка України, 4 (713), с. 21–44.

  Boissay, F., Borio, C., Leonte, C. and Shim, I., 2023. Prudential policy and financial dominance: exploring the link. BIS Quarterly Review. [online] Available at: <https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2303e.pdf> (Accessed 25 March 2023).

  Booth, P., 2014. Monetary policy, asset prices and financial institutions. Annals of Actuarial Science, 8 (1), pp. 9–41.

  Booth, P., Matthews, K. ed., 2006. Issues in Monetary Policy: the relationship between money and financial markets. John Wiley & Sons Inc., UK.

  Borio, C. and White, W., 2004. Whither monetary and financial stability? The implications of evolving policy regimes. BIS working paper, 147. [online] Available at: <https://www.bis.org/publ/work147.pdf> (Accessed 25 March 2023).

  Brunnermeier, M., 2016. Financial Dominance. Paolo Baffi’s Lectures on Money and Finca. [online] Available at: <https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/markus/files/03c_financial_dominance_baffilecture_by_markus.pdf> (Accessed 25 March 2023).

  Das, U. S., Papaioannou, M.G. and Trebesch, C., 2012. Sovereign Debt Restructuring 1950-2010: Literature Survey, Data, and Stylized Facts, IMF Working Paper, 12/203. [online] Available at: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12203.pdf> (Accessed 25 March 2023).

  Davig, T., Leeper, E.M. and Walker, T.B., 2010. Inflation and the fiscal limit. European Economic Review, 55 (1), pp. 31–47.

  Deutsche Bundesbank, 2021. The Eurosystem’s monetary policy strategy. Deutsche Bundesbank Monthly Report September 2021. [online] Available at: <https://www.bundesbank.de/resource/blob/877284/0ff1a7536a84882e59fb16cd317dca66/mL/2021-09-strategie-data.pdf> (Accessed 25 March 2023).

  Dimand, R. W. and Dore M. H. I., 2000. Keynes’s Casino Capitalism, Bagehot’s International Currency, and the Tobin Tax: Historical Notes on Preventing Currency Fires. Journal of Post Keynesian Economics, 22 (4), pp. 515–528.

  Gali, J., 1994.Government size and macroeconomic stability. European Economic Review, 38 (1), pp. 117–132.

  Goodfriend, M., 2002. Monetary Policy in the New Neoclassical Synthesis: A Primer. International Finance, 5 (2), pp. 165–191.

  Hallerberg, M. and Strauch, R., 2002, On the cyclicality of public finances. Empirical, 29, pp. 183–207.

  Heinemann, F., 2021. The Political Economy of Euro Area Sovereign Debt Restructuring. Constitutional Political Economy, 32 (4), pp. 1-21.

  IMF, 2013. Reassessing the Role and Modalities of Fiscal Policy in Advanced Economies. [online] Available at: <https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/072113.pdf> (Accessed 25 March 2023).

  King, M., 2004. The Institutions of Monetary Policy. The American Economic Review, 94(2), pp. 1–13.

  Kopits, G., 2011. Independent Fiscal Institutions: Developing Good Practices. [online] Available at: <https://www.oecd.org/governance/budgeting/48089510.pdf> (Accessed 25 March 2023).

  Lee, Y., and Sung, T., 2007. Fiscal Policy, Business Cycles and Economic Stabilisation: Evidence from Industrialised and Developing Countries. Fiscal Studies, 28 (4), pp. 437–462.

  Nakatani, R., 2020. Macroprudential policy and the probability of a banking crisis. Journal of Policy Modelling, 42 (6), pp. 1169–1186.

  Persson, T. and Tabellini, G., 1997. Political Economy and Macroeconomic Policy. NBER Working Paper, 6329. [online] Available at: <https://www.nber.org/system/files/working_papers/w6329/w6329.pdf> (Accessed 25 March 2023).

  Persson, T. and Tabellini, G., 1999. The Size and Scope of Government. European Economic Review, 43, pp. 699-735

  Persson, T. and Tabellini, G., 2001. Political institutions and policy outcomes: what are the stylized facts?. CESifo Working Paper, 459. [online] Available at: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/75809/1/cesifo_wp459.pdf> (Accessed 25 March 2023).

  Persson, T., 2001. Do political institutions shape economic policy? NBER Working Paper, 8214. [online] Available at: <https://www.nber.org/system/files/working_papers/w8214/w8214.pdf> (Accessed 25 March 2023).

  Tarawalie, A. B., Sissoho, M., Conte, M., and Ahotor, C. R., 2014. Political Business Cycle and Macroeconomic Convergence: The WAMZ Experience.WAMI Occasional Paper Series, 1 (7), pp. 1–40.

  Volkerink, B. and de Haan, J., 2001. Fragmented government effects on fiscal policy: New evidence. Public Choice, 109, pp. 221–242.

  Wadhwani, S., 2008. Should monetary policy respond to asset price bubbles? Revisiting the debate. National Institute Economic Review, 206, pp. 25–34.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Шлапак А. В. Глобальна нестабільність крізь призму фінансового, фіскального і монетарного домінування: дилеми регуляторної політики в міжнародних масштабах / А. В. Шлапак // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2023. – Вип. 25. – С. 35–44.

  Harvard Referencing Style
  Shlapak, A. V., 2023. Hlobalna nestabilnist kriz pryzmu finansovoho, fiskalnoho i monetarnoho dominuvannia: dylemy rehuliatornoi polityky v mizhnarodnykh masshtabakh [Global instability through the prism of financial, fiscal and monetary domination: dillemas of regulatory policy on the international scale]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 25, pp. 35–44.

  Категорія: Випуск 25 (2023) | Додав: Marina (29.06.2023)
  Переглядів: 70 | Теги: monetary dominance, Центробанки macroprudential policy, монетарне домінування, фінансове домінування, financial dominance, fiscal policy, financial market, макропруденційна політика, fiscal dominance, фінансовий ринок, фіскальна політика, монетарна політика, фіскальне домінування, monetary policy | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz